Планирую добавлять свои публикации

NameSizeHits
19 марта, 2016 PiKC-2015-N44.1 MiB79
"К.П.Коробчинський Формування банку тестових завдань на основі аналізу психометричних властивостей тестiв в умовах малих популяцій досліджуваних. [Текст] / Мазорчук М.С., Коробчинський К.П., Григор’єва Т.О.// Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 4. – С. 150-156.11 июня, 2007 Національний аерокосмічний университет ім. М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “Впровадження новых інформаційних технологій навчання”1.5 MiB30
Cистема тестирования и оценивания знаний на основе клиент - серверных технологий. [Текст] / Соколов А.Ю. Мазорчук М.С., Коробчинський К.П.// НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Впровадження нових інформаційних технологій" – 2007. – № 1. – С. 20-23.15 ноября, 2013 Мiжнародна науково-технiчна конференцiя ”Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні”215.4 KiB64
Информационно – коммуникационные технологии один из способов улучшения качества знаний студентов вуза17 марта, 2015 Харківський торговельно-економічний інститут київського Національного торговельно-економічного університету305.4 KiB86
Информационно – коммуникационные технологии оценивания уровня знаний студентов на базе систем электронного обучения26 ноября, 2016 FOSS 2016 Тезисы241.4 KiB16
"Карташов А.В. Коробчинский К.П. Санин Ю.С. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕШЕНИЯ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПАКЕТА COIN-OR [Текст] / Карташов А.В. Коробчинский К.П. Санин Ю.С.// «Free and Open Source Software» – 2016. – С. 43.30 ноября, 2016 Mpzis-2016 Тезисы докладов364.4 KiB14
М 34 Математическое и программное обеспечение интеллектуальных систем: Тезисы докладов XIV Международной научно-практической конференции MPZIS-2016, Днепр, 16-18 ноября 2016 г. / Под общ.редакцией Е.М. Киселевой - Д.: ДНУ, 2016. - 260 с. -Текст: укр., рус., англ.