Украънська мова у програмному коді

Приклад використання функцій в коді:

#include <iostream>
#include <Windows.h> // підключення заголовного файлу Windows.h
using namespace std;

int main() 
{ 
	SetConsoleCP(1251); // встановлення кодування Windows-1251 в  потік введення 
	SetConsoleOutputCP(1251); // встановлення кодування Windows-1251 в  потік виведення 
	int a, b; 
	cout << "Введіть а " << endl; 
	cin >> a; 
	
	cout << "Введіть  b "  << endl; 
	cin >> b; 
	cout << " а + b =  " << a+b << endl; 
	
	system("pause"); 
	return 0;
}