Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності | від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406

9. У графі “Діагноз первинний” позначається термін вагітностіна час звернення, у графі “Діагноз заключний” – орієнтовний термінпологів, у графі “Причина непрацездатності:” – “вагітність тапологи”; у графі “Режим:” – “амбулаторний та стаціонарний”; уграфі “Звільнення від роботи” одним рядком записується сумарнатривалість відпустки з відміткою дати відкриття ЛН za454-04 , уграфі “Стати до роботи” – дата закінчення відпустки.ЛН затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночоїконсультації, для іногородніх жінок – додатково керівником закладуохорони здоров’я. ЛН завіряється печаткою закладу охорониздоров’я. Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічнихпологах і багатоплідній вагітності оформлюються окремимдодатковим бланком ЛН.

Источник: Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності | від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406.