ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОННОМУ ОТКАЗУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОННОМУ ОТКАЗУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

.3264439_image (597x480, 36Kb)

Уважаемые соотечественники!

Как и обещали активисты движения АНТИВОЙНА, после подачи заявления в Конституционный суд Украины мы подготовили ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗАКОННОМУ ОТКАЗУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ.

Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно
оформлять в двух экземплярах и сдавать; на втором экземпляре ставится отметка о регистрации.

Все, что могут предпринять в ответ власти – это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации – 3 года, и то при условии, если в
стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.

Уважаемые мужчины! Если вы хотите остаться честными и порядочными людьми, на руках которых нет
крови женщин и детей, это заявление для вас. Уважаемые матери! Если вы хотите сохранить жизнь и здоровье своих сыновей – это заявление для вас.

Військовому комісару______________________________
від громадянина(ки) України:________________________
адреса реєстрації: ________________________________

З А Я В А

Відповідно
до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (право і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров’я, не зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження чи
накази, та неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, крім випадків передбачених Конституцією України – введенням воєнного або надзвичайного стану, свободі переконань, совісті та віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10.1993 року (особливий період – період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно
прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій), Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1. Збройні Сили України та
інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом:
призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України
на військову службу за контрактом.) ставлю Вас до відома, що мій син
(чоловік, брат) П.І.П.б. _____________________, ________________________
«__»_______ _____ року народження, громадянин України не буде
виконувати незаконні розпорядження чи накази, які погрожують його життя і
здоров’ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення
воєнного або надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), тоб-то
в мирний час.
Попереджаю Вас, пане Воєнний комісар, про
адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб винних в
посадових злочинах, які призвели до значних збитків та загибелі або
каліцтва людей.
Прошу мені надати письмову відповідь в термін 48
годин, як близькому родичу особи, що підлягає мобілізації, про правові
підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу
громадянина України _____________________________(П.І.П.б.), який
викликається до Військового комісаріату
____________________________________________________________ (повна
назва) повісткою від «__» ________ ______ року, а також про особливий
період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про
неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно
злочинних розпоряджень або наказів,
29.08.14
захисту своїх
конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та
притягнення винних посадових осіб до відповідальності.
З повагою, __________ Громадянин(ка) України ________________
підпис
«___» ___________ 20___ року.
Даний
документ заповнюється Заявником в 2-х екземплярах, підписується та
ставиться дата, заноситься в канцелярію Військового комісаріату або
надсилається по пошті замовним поштовим листом з описом про вкладення та
зворотнім письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника
обов’язково вимагається відмітна та вхідний № і дата державної установи –
Військового комісаріату.
При відсутності відповіді у встановлений в
листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в
порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи
– військового комісара ______________________, що призвела до порушення
конституційних прав і свобод громадянина України та може призвести до
загрозі їх життю та здоров’ю».
Адміністративний позов подається з
копією повістки, заяви до Військового комісаріату, копій документів, що
підтверджують ступінь родинних відносин заявника та призовника
(свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт, воєнний білет,
інші докази). Обов’язково додається копія військового квитка призовника з
доказами його військового обліку саме в даному Військовому комісаріаті,
а також відмітку про військову спеціальність, проходження військового
служби, звання, вручення мобілізаційного припису, іншої інформації.
Також можуть додаватися інші докази стану здоров’я, сімейних обставин,
матеріального стану, роботи, кредитів та інших зобов’язань, тощо.
Основним
моментом також можуть бути релігійні переконання особи, яка
мобілізується та членів його родини (довідка від релігійної громади про
віросповідання і неможливість воювати).
Судом може бути досліджені
особисті обставини того, що у людини слабка психіка і він не може
вбивати іншу людину, що може призвести у майбутньому до дуже великих
негативних наслідків для здоров’я того, хто підлягає мобілізації). Може
бути додана особиста письмова заява як до воєнкомату, так і до суду про
неможливість вбивати іншу людину.
З А Я В А
Я, громадянин України (П.І.П.б.) __________________________________________
«___»_________
______ року народження із релігійних та загальнолюдських переконань
заявляю, що не можу виконувати військовий обов”язок через релігійні та
морально-психологічні переконання того, що не можна вбивати або
завдавати каліцтва іншій людині. Що мій психологічний стан та стан
здоров’я може суттєво і безповоротно постраждати від того, що у мене в
руках зброя і я можу бути причетний до смерті або каліцтва іншої людини,
до знищення майна людей, до їх психологічних травм відповідно до
Конституції України та «Загальної Декларації прав людини» ООН.
«___» ____________ _______ року _________ ________________(П.І.П.б.)
(підпис)
Заяву можна додати до Заяви до Воєнного комісаріату.
В кожному окремому випадку повинні бути визначені додаткові підстави неможливості призову по мобілізації.