publications

ГодНазваниеСсылки
2023.06Кваліфікаційна робота на тему: «Розробка сайту-візитки за технологією Tailwind «Навчання на кафедрі математичного моделювання та штучного інтелекту 2019-2023»,
Студент: ІКРАДЖ Ікрадж
Керівник роботи к.т.н., доцент кафедри 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (12 червня 2023)
Ссылка1
2023.06Кваліфікаційна робота на тему: «Розробка та аналіз навчального курсу «Python Base» з використанням комп’ютерної обробки результатів»,
Студент: ЦУКАНОВ Володимир Геннадійович
Керівник роботи к.т.н., доцент кафедри 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (13 червня 2023)
Ссылка1
2023.06Кваліфікаційна робота на тему: «Аналіз та супроводження навчального курсу Web-програмування»,
Студент: ЛУПАН Іван Євгенович
Керівник роботи к.т.н., доцент кафедри 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (13 червня 2023)
Ссылка1
2023.06Кваліфікаційна робота на тему: «Розробка програмного забезпечення для задач оптимального покриття з використанням технології .NET та візуалізацією рішень»,
Студент: ПОЖИДАЄВА Катерина Максимівна
Керівник роботи к.т.н., доцент кафедри 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (13 червня 2023)
Ссылка1
2022.12Кваліфікаційна робота: «Розробка сайту продажу книжок (англійською мовою)», ПРАДЖАПАТІ Сону Гірішбхай Керівник кваліфікаційної роботи к.т.н., доцент кафедри 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (28 грудня 2022)
Ссылка1
2022.12Кваліфікаційна робота: «Розробка та аналіз навчального курсу «Математика» з використанням комп’ютерної обробки результатів», Берестенко А.П. Керівник кваліфікаційної роботи к.т.н., доцент кафедри 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (28 грудня 2022)
Ссылка1
2022Кваліфікаційна робота: «Розробка та аналіз навчального курсу «Математика» з використанням комп’ютерної обробки результатів», Берестенко А.П. Керівник кваліфікаційної роботи к.т.н., доцент 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (16 червня 2022)
Ссылка1
2022Кваліфікаційна робота: «Розробка англійської версії веб-сайту кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту на основі Wordpress. (англійською мовою)», Ганді Зіл. Керівник кваліфікаційної роботи к.т.н., доцент 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (16 червня 2022)
Ссылка1
2022Кваліфікаційна робота: «Розробка та супроводження локального серверу для резервного копіювання веб-серверу кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту», Акимченко М.Р. Керівник кваліфікаційної роботи к.т.н., доцент 304 Коробичнський К. П.
Дата публикации: (16 червня 2022)
Ссылка1
2021CMIS-2021 Computer Modeling and Intelligent Systems 2021
Proceedings of The Fourth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2021)
Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021.
Synthesis of Spherical Object Configurations: Models and Information Technologies
Oleksii Kartashov, Kyryl Korobchynskyi, Iryna Yakovleva, Georgiy Yaskov, Olga Yarovaya pp.287-298
Publication date: 27.04.2021
Ссылка1
Ссылка2
2022Берестенко А.П., Коробчинський К.П. РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИКА» З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ, IV Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів і аналітиків комп’ютерних систем «ProfIT Conference», С. 15
Дата написания/публикации: (13–15 грудня 2021)
Ссылка1
2020Навчальний посібник «Програмування та алгоритмічні мови» / К.П. Коробчинський, І.В. Москович, О.С. Пічугіна – Навч. посібник до лабораторного практикуму. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т “Харк. авіац. ін-т”, 2021. – 153 с.Ссылка1
2019Коробчинський К. П. Моделі та методи інформаційної технології компоновочного синтезу просторових об'єктів : дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Кирил Петрович; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 194 с.Ссылка1
2019Коробчинський К. П. Моделі та методи інформаційної технології компоновочного синтезу просторових об'єктів : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Коробчинський Кирил Петрович; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 22 с.Ссылка1
2019Yakovlev, S., Kartashov, O., Korobchynskyi, K., Skripka, B.: Numerical results of variable radii method in the unequal circles packing problem. In: 2019 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems, CADSM 2019—Proceedings, pp. 1–4 (2019).Ссылка1: doi.org
2018Yakovlev, S.V., Kartashov, O., Korobchynskyi, K.: The informational analytical technologies of synthesis of optimal spatial configuration. In: IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, vol. 1, pp. 140–143 (2018)Ссылка1: Google Scholar
Ссылка1: Google Scholar
2018Yakovlev, S.V., Kartashov, O., Korobchynskyi, K.: The informational analytical technologies of synthesis of optimal spatial configuration. In: IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, vol. 1, pp. 140–143 (2018)Ссылка1: Google Scholar
Ссылка1: Google Scholar
2018Скрипка Б.Ю., Коробчинский К.П.Использование параллельных вычислений в задачах упаковки шаровых объектов в контейнер с применением пакета IPOPT для решения задач оптимизации, І Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, присвячена 50-річчю кафедри інформатики ХАІ «ProfIT Conference», С. 61
Дата написания/публикации: 2018-04-24
Ссылка1
2018Коробчинський К.П., Рудик В.М. Перетворення структури даних в програмних системах при рішенні задач оптимізації, І Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, присвячена 50-річчю кафедри інформатики ХАІ «ProfIT Conference», С. 57
Дата написания/публикации: 2018-04-24
Ссылка1
2018Коробчинский К.П., Томина И.С., Песчаный В.С. Анализ методов сохранения объектов конфигурационного пространства, І Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, присвячена 50-річчю кафедри інформатики ХАІ «ProfIT Conference», С. 55
Дата написания/публикации: 2018-04-24
Ссылка1
2018Кукліна Д.С., Мосьпан Є.Р. Використання web-систем для навчання, І Міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем, присвячена 50-річчю кафедри інформатики ХАІ «ProfIT Conference», С. 13
Дата написания/публикации: 2018-04-24
Ссылка1
2018К.П. Коробчинский, Б.Ю. Скрипка. О некоторых задачах оптимизации в конфигурационном пространстве сферических объектов, 2018.
2018Яковлев С.В., А.В. Карташов, К.П. Коробчинский Синтез пространственных конфигураций в системах геометрического проектирования. // Математические модели, методы и интеллектуальные информационные технологии в технических и социально-экономических системах: монография. – Харьков: Золота миля, 2018, С 10-48.Cсылка1
2018Yakovlev S., Korobchinskiy K., Kartashov O. The method of artificial expansion of space in the optimal problem of balls// Proc. of 15th ESICUP Meeting, Zoetermeer, The Netherlands. - 2018– P.22.Ссылка1
Ссылка2

2017Коробчинский К.П., Яковлев С.В.Вычислительные аспекты метода искусственного расширения пространства в задачах размещения гомотетичных объектов // Компьютерная математика Киев: Ин-т кибернетики НАН Украины. - 2017, вып. 2. – c. 118 – 126.Ссылка1
Ссылка2
2017А.В. Карташов, К.П. Коробчинский Математические модели и информационные технологии компоновочного синтеза сферических конфигураций // ISSN 1814-4225. Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків, 2017. – Вип. № 4 (84), С. 82-88. Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2017Яковлев С.В., Яськов Г.Н., Коробчинский К.П. О методах переменного радиуса в задаче упаковки шаров в контейнеры: Питання прикладної математики i математичного моделювання зб. наук. пр. – Д.: ЛІРА, 2017. – № 17. - 279 с. – С. 265 – 272.Ссылка1
Ссылка2
2017Коробчинський К.П., Яковлев С.В. Обчислювальні аспекти методу штучного розширення простору в задачах розміщення гомотетічних об’єктів: «Комп’ютерна математика», м. Київ, інститут кібернетики НАН України – 2017. – № 2. – С. 118 – 126.
2017Яковлев С.В., Карташов А.В., Коробчинський К.П. Про один клас генетичних алгоритмів в задачах оптимізації на комбінаторних конфігураціях: Бионика интеллекта: Научно-технический журнал. №27. – Х.: ХНУРЭ, 2017. – С. 31 – 36.Ссылка1
Ссылка2
2017Карташов А. В., Коробчинский К. П. Математические модели и информационные технологии компоновочного синтеза сферических конфигураций: Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2017. – № 4 (84). – С. 82-88.Ссылка1
Ссылка2
2017Карташов А.В., Коробчинский К.П. Информационные технологии компоновочного синтеза логистических систем: 6-й Международный Радиоэлектронный Форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» 6-я Международная научно-техническая конференция Информационные системы и технологии ИСТ-2017, посвященная 80-летию В.В. Свиридова: зб. тез доп. міжнар. наук. -практ. конф., (11-16 вересня 2017, Харків – Коблево), Коблево, 2017, С. 85.Ссылка1
Ссылка2
2017Карташов О. В., Коробчинский К.П., Яковлев С.В. Об одном классе задач равновесной упаковки c учетом зон запрета. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017): Тез. доп. XV між нар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22-24 листопада 2017р), Дніпро, 2017, С. 83-85.Ссылка1
Ссылка2
2017Яковлев С.В., Коробчинський К.П., Карташов О. В. Метод змінних радіусів в задачі розміщення нерівних кіл. Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання: зб. тез доп. міжнар. наук. -практ. конф., (11-16 вересня 2017, м. Івано-Франківськ), Івано-Франківськ, 2017. С. 319-322.Ссылка1
Ссылка2
2017Карташов О. В., Коробчинский К.П., Яровая О. В. Анализ метрико-физических зависимостей в некоторых тестовых задачах равновесной упаковки кругов. Информационные системы и технологии: Международная научно-техническая конференция «Информационные системы и технологии» (ИСТ-2017). (11-16 сентября 2017, г. Харьков – Коблево), 2017, Харьков – Коблево, С. 85.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка2
2017Пичугина О. С., Коробчинский К.П. Об одном подходе к условной оптимизации на сферически расположенных дискретных множествах. Информатика и системные науки: VІІI Всеукраинской научно-практической конференции "Информатика и системные науки" (г. Полтава, 2017г), Полтава, 2017, С. 85.Ссылка1
Ссылка2
2017Коробчинский К.П., Лаухін Н.С. Пакування нерівних куль у кулі методом змінного радіусу. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ - 2017»: зб. тез доп. міжнар. наук. -практ. конф., Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.). Харків, 2017. С. 127-128.Ссылка1
Ссылка2
2017Коробчинский К.П., Сивак А.А. Об одном подходе решения задачи равновесной упаковки с учетом длины связывающей сети. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ - 2017»: зб. тез доп. міжнар. наук. -практ. конф., Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.). Харків, 2017. С. 129.
2017Коробчинский К.П., Скрипка Б. Ю. О некоторых подходах к распараллеливанию вычислений в генетических алгоритмах. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ - 2017»: зб. тез доп. міжнар. наук. -практ. конф., Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», (м. Харків, 20 жовт. 2017 р.). Харків, 2017. С. 144.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2017Карташов А.В., Коробчинский К.П., Пичугина О.С. Особенности реализации генетических алгоритмов в задачах евклидовой комбинаторной оптимизации. Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): зб. тез доп. IV Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 16-18 травня 2017 р.). Київ, 2017. С. 120.Ссылка1
Ссылка2
2017Яковлев С.В., Коробчинский К.П. Методы искусственного расширения пространства в задачах размещения гомотетичных объектов. Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку: Тези доп. Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, (Київ 13–15 грудня 2017 року) Київ, 2017. С. 171-172.Ссылка1
Ссылка2
2017Кирилл Петрович Коробчинский, Дарья Сергеевна Куклина. Использование WEB-систем для обучения дисциплине "Базы данных", 2017.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка2
2016Карташов А.В. Коробчинский К.П. Санин Ю.С. Об особенностях решения дискретно-континуальных задач с помощью специализированного пакета COIN-OR. Free and Open Source Software: VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Free and Open Source Software» FOSS-2016. (Харків. 22-24 листопада 2016.), Харків, 2016, С. 43.Ссылка1
Ссылка2
2016Коробчинский К.П., Пичугина О.С. Об особенностях решения задач оптимизации на перестановках. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: Тези доповідей XIV Міжнародної науково - практичної конференції MPZIS – 2016, (Дніпро, 16 - 18 листопада 2016 р.), Д. ДНУ, 2016. С 104-105.Ссылка1
Ссылка2
2015Мазорчук М.С., Коробчинський К.П., Григор’єва Т.О. Формування банку тестових завдань на основі аналізу психометричних властивостей тестів в умовах малих популяцій досліджуваних: Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2015. – № 4. – С. 150-156.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2014Коробчинский К.П., Григорьева Т. А. Разработка информационной системы оценивания качества тестовых заданий на базе открытых он-лайн платформ // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ - 2014»: зб. тез доп. міжнар. наук. -практ. конф., Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», Харків, 2014. С. 118.Ссылка1
Ссылка2
2015Кирилл Петрович Коробчинский. Информационно – коммуникационные технологии оценивания уровня знаний студентов на базе систем электронного обучения, 2015.Ссылка1
Ссылка2
2015К.П. Коробчинский, Тхань Винь Као. Проектирование пользовательского интерфейса информационной системы хранилища электронных документов кафедры информатики, 2015.
2015Коробчинский К.П. Информационно-коммуникационные технологии оценивания уровня знаний студентов на базе систем электронного обучения. // Харківський торговельно-економічний інститут
КНТЕУ. – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 24.
Ссылка1
Ссылка2
2015М.C. Мазорчук, К.П. Коробчинский, Т.А. Григорьева. Формирование банка тестовых заданий на основе анализа психометрических свойств тестов в условиях малых популяций испытуемых, / М. С. Мазорчук, К. П. Коробчинский, Т. А. Григорьева // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2015. - № 4. - С. 150–156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2015_4_24Ссылка1
2014Т.А. Григорьева, К.П. Коробчинский. Анализ качества тестов при проведении тестирования для ограниченых выборок, 2014.Ссылка1
Ссылка2
2013Кирил Петрович Коробчинський. Информационно – коммуникационные технологии один из способов улучшения качества знаний студентов вуза, 2013.Ссылка1
Ссылка2
2013Кирилл Петрович Коробчинский. Проектирование распределенной системы параллельных вычислений на базе модели windows communication foundation, 2013.Ссылка1
Ссылка2
2013К.П. Коробчинский, Т.А. Григорьева. Анализ корректности оценки результата теста, 2013. – 111 с.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2013К.П. Коробчинский, М.И. Белоусов. Проблемы существующих подходов при проведении тестирования студентов ВУЗа, 2013. – 107 с.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2013С.В. Черныш, КП Коробчинский. Создание математической модели и разработка системы управления персональным компьютером с помощью пульта дистанционного управления, 2013. – 100 с.Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2011Скоб Ю.О., Угрюмов М.Л., Коробчинський К.П. Основи розроблення Web-програм у середовищі Visual Web Developer мовою C#: Навч. посіб. до лаб. практ. Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. – 150 с.
2011Кирилл Петрович Коробчинский, И. Г. Мац. Разработка системы управления контентом сайта, 2011.Ссылка1
Ссылка2
2011Кирилл Петрович Коробчинский. Анализ результатов проверки знаний студентов первого курса во время адаптации в системе тестирования moodle 2.0, 2011.Ссылка1
Ссылка2
2010Коробчинський К.П., Скоб Ю.О., Угрюмов М.Л. Основи програмування Windows мовою C# друк. Навч. посібник до лаб. робіт. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 108 с.
2009Коробчинский К.П., Морозов Д.С., Шенцов В.В. Разработка алгоритма параллельных вычислений при решении задач газовой динамики: Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2009. - № 41. – С. 109-115. Ссылка1
Ссылка2
Ссылка3
2009Комп’ютерна програма «Комп’ютерна інтерактивна система інженерного аналізу та прогнозу руху хімічно реагуючих газоповітряних сумішей в задачах промислової аеродинаміки та екології атмосфери «FIRE»» / Скоб Ю. А., Угрюмов М.Л., Коробчинський К.П.: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 30079 (Україна). – Дата реєстрації 28.08.2009Ссылка1
Ссылка2
2009Коробчинський К.П., Скоб Ю.О., Угрюмов М.Л., Карташов О.В. Основи об’єктно-орієнтованого програмування мовою Visual C# : Навч. посібник до лаб. практикуму. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2009. – 109 с.
2009Кирилл Петрович Коробчинский, Ю.А. Скоб, М.Л. Угрюмов, В.В. Шенцо. Численная оценка последствий выброса и рассеяния водородо-воздушной смеси в атмосфере, 2009.
2009Кирилл Петрович Коробчинский, В.Н. Кобрин, Н.В. Нечипорук, Ю.А. Скоб, М.Л. Угрюмов, П.Г. Кириенко. Исследование средств снижения избыточных давлений на стенках зданий застройки местности, вызванных взрывом газообразных смесей в атмосфере, 2009. – 298-303 с.Ссылка1
2008Коробчинский К.П., Скоб Ю.А., Угрюмов М.Л. Численная оценка последствий взрыва водорода в атмосфере: Авиационно-космическая техника и технология. – 2008. – № 1 (48). С. 79 – 88;Ссылка1
Ссылка2
2007Коробчинский К.П., Соколов А.Ю., Мазорчук М.С. Система тестирования и оценивания знаний на основе клиент – серверных технологий. Науково-методична конференція “Впровадження нових інформаційних технологій навчання”: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», (м. Харків, 11-12 жовт. 2007 р.). Харків, 2007. С. 20-23.Ссылка1
Ссылка2
2007Коробчинский К.П., Морозов Д.С. Концепция распараллеливания вычислений Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ - 2007»: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», (м. Харків, 20 жовт. 2007 р.). Харків, 2007. С. 146.Ссылка1
Ссылка2
2007Скоб Ю.О., Угрюмов М.Л., Коробчинський К.П. Програмування елементів управління ActiveX засобами бібліотеки активних шаблонів ATL : Навч. посібник до курсового проектування.: Харків, Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. 73 с.
2006Грановский Э.А., Лыфарь В.А., Скоб Ю.А., Угрюмов М.Л., Коробчинский К.П. Компьютерное моделирование последствий взрыва газовоздушной смеси Дисперсные системы: зб. тез доп. міжнар. XXII науч. конф. країн СНГ (м. Одеса, 2006). – Одеса: Астропрінт, 2006. – С.117-118;Ссылка1
Ссылка2
2005Кирилл Петрович Коробчинский. Моделирование рассеяния водородо-воздушной смеси в атмосфере, 2005.Ссылка1
Ссылка2
2004Кирилл Петрович Коробчинский. Ермітове сплайн - інтерполювання в використанні двовимірового уявлення елементів газотурбінного двигуна,2004.Ссылка1
Ссылка2